Provincie

Opportuniteiten voor de provincies sinds hun hervorming

Zoals u weet bereikten de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement een akkoord over de verdere afslanking van onze Vlaamse Provincies.

Sinds 1 januari 2018 mogen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn of cultuur uitoefenen. Hoewel Vlaanderen initieel een overname door de gemeenten had vooropgesteld voor het Openluchttheater Rivierenhof (door Antwerpen) en het Cultuurcentrum De Warande (door Turnhout), blijven die onder provinciaal bestuur, en dit tot 31 december 2019.

Ook voor de politieke vertegenwoordigers zijn de wijzigingen voelbaar. Er zullen nu maar 36 in plaats van 72 raadsleden verkozen worden, en maar 4 deputés in plaats van 6.

Met hun nieuwe (grondgebonden) taken kunnen de provincies het roer in handen nemen om hun regio’s nog welvarender te maken. Kansen benutten, problemen oplossen, … zullen zij des te beter kunnen behartigen omdat zij als provincie enerzijds vanop de horizon een totaalbeeld hebben op wat reilt en zeilt, anderzijds omdat ze met beide voeten in de dagdagelijkse bedrijvigheid van hun regio staan.

Zo kunnen de provincies als bestuur er nog meer op toezien dat ze de noden en verlangens van hun bewoners, bedrijven en bezoekers daadwerkelijk kunnen invullen, samen met gelijkgestemde partners, uit binnen- en buitenland.

Met de provincies als streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen.

Verkiezingsuitslagen 2012 en relevante cijfers provincie Antwerpen